Triển lãm

2023.4 Triển lãm ánh sáng công nghệ và ngoài trời quốc tế Hồng Kông (Phiên bản mùa thu)

5 tháng 8

Triển lãm chiếu sáng quốc tế Ninh Ba 2023.5

4 tháng 4

2023.4 Triển lãm ánh sáng công nghệ và ngoài trời quốc tế Hồng Kông(Phiên bản mùa xuân)

4 tháng 4

2023.4 Triển lãm ánh sáng công nghệ và ngoài trời quốc tế Hồng Kông(Phiên bản mùa xuân)

triển lãm

Hội chợ chiếu sáng quốc tế Hồng Kông 2019(Phiên bản mùa thu)

triển lãm

Triển lãm chiếu sáng quốc tế Quảng Châu 2019

triển lãm

Triển lãm chiếu sáng quốc tế Quảng Châu 2020

triển lãm
triển lãm

Hội chợ chiếu sáng quốc tế Hồng Kông 2018(Phiên bản mùa thu)

triển lãm
triển lãm

Hội chợ chiếu sáng quốc tế Hồng Kông 2017(Phiên bản mùa thu)